نصب بیلبورد های تبلیغاتی خودرو باید با اتحادیه هماهنگ باشد

گزارش وجود مشکل در این نوشته

نوع مشکل :
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
پست الکترونیک :
توضیحات :