تمام نوشته ها

فیلتر مقالات

جستجو:
دسته بندی :

این تلویزیون بزرگ تبلیغاتی در سال 1382 در مجتمع چوب و کاغذ مازندران راه اندازی شد.
همچنین این تلویزیون به عنوان اولین تلویزیون تبلیغاتی کشور نیز محسوب می شود. 

ادامه مطلب
۲۷ دى ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۲۸