تبلیغات محیطی در پایانه مسافربری اتوبوس

اگر تاريخ حمل و نقل در ايران اسلامي را مورد موشكافي قراردهيم به نقش و اهميت حمل و نقل براي كشوري با موقعيت جغرافيايي و اقتصادي كه در مركز بخش عظيمي از مبادلات تجاري جهان قرار دارد،‌ پي خواهيم برد. انعقاد موافقتنامه‌هاي حمل و نقل بين المللي جاده‌هاي كالا و مسافر بين جمهوري اسلامي ايران و 28 كشور ديگر و فعال شدن تمامي مرزهاي زميني براي رفت و آمد وسايل نقليه، زمينه مناسبي را براي تجديد اعتبار كهن و سنتي ايران به عنوان يكي از گذرگاه‌هاي اصلي جاده ابريشم فراهم ساخته است.

يكي از عوامل مؤثر در جابه‌جايي كالا و مسافر، تعداد، نوع ، كيفيت ناوگان و تأسيسات موجود است.
با مطالعه در مورد تأسيسات موجود كشور، ديده مي شود كه پايانه‌ها به عنوان يكي از تأسيسات مؤثر در جابه‌جايي كالا و مسافر در سيستم حمل و نقل كشور، اهميت فوق العاده‌اي دارند. لذا ايجاد پايانه‌هاي مناسب و در خود كه باعث جذب مسافر و كالا باشد ـ در مناطقي كه فاقد آن هستند ـ ضروري به نظر مي‌رسد.