تبلیغات محیطی در قطار شهری

قطار شهری یا مترو نام سامانه قطارهای مسافربری داخل شهری است. مترو و یا قطار شهری می‌تواند در زیر یا بر روی سطح زمین و بر روی ریل مخصوص خود حرکت کند. مترو در کم شدن مشکل ترافیک و نیز آلودگی هوا در کلان‌شهرها بسیار موثر است.
با توجه به زیاد شدن خودروهای سواری در سطح شهر و افزایش ترافیک در شهرهای بزرگ که این امر موجب طولانی شدن سفرهای شهری میگردد. قطار شهری از استقبال خوبی برخوردار است.

متروی تهران
متروی مشهد
متروی شیراز
متروی تبریز
متروی اصفهان
متروی کرج
متروی اهواز
متروی قم
متروی اراک
الگو:متروی اهواز
مترو در غرب