تبلیغات محیطی در ورودی سالن پروازهای داخلی

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


بیلبورد تبلیغاتی ورودی سالن پروازهای داخلی فرودگاه یزد

کد تابلو : 310-5547
ابعاد : 1.4 × 6.1 متر
مساحت : 8.54 متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالا ورودی ورودی سالن پروازهای داخلی شهید صدوقی یزد

کد تابلو : 310-5544
ابعاد : 0.9 × 12 متر
مساحت : متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن ورودی ورودی سالن پروازهای داخلی شهید صدوقی یزد

کد تابلو : 310-5543
ابعاد : 0.9 × 12 متر
مساحت : متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی ورودی سالن پروازهای داخلی فرودگاه مشهد

کد تابلو : 1225-812
ابعاد : 1.5 × 4.5 متر
مساحت : متر مربع
استان : خراسان رضوی
شهر : مشهد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی ورودی سالن پروازهای داخلی رو به باند پرواز اهواز

کد تابلو : 589-137
ابعاد : 2.5 × 4 متر
مساحت : متر مربع
استان : خوزستان
شهر : اهواز
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی ورودی سالن پروازهای داخلی گرگان

کد تابلو : 3443-1003
ابعاد : 2.5 × 6.15 متر
مساحت : متر مربع
استان : گلستان
شهر : گرگان
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی ورودی سالن پروازهای داخلی گرگان

کد تابلو : 3443-1004
ابعاد : 2.5 × 6.15 متر
مساحت : متر مربع
استان : گلستان
شهر : گرگان
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی ورودی سالن پروازهای داخلی گرگان

کد تابلو : 3443-1008
ابعاد : 2.5 × 4 متر
مساحت : متر مربع
استان : گلستان
شهر : گرگان
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی ورودی سالن پروازهای داخلی گرگان

کد تابلو : 3443-1009
ابعاد : 2.5 × 4 متر
مساحت : متر مربع
استان : گلستان
شهر : گرگان
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی ورودی سالن پروازهای داخلی گرگان

کد تابلو : 3443-2038
ابعاد : 1.3 × 3.5 متر
مساحت : متر مربع
استان : گلستان
شهر : گرگان
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد