تبلیغات محیطی در محوطه داخلی فرودگاه

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


بیلبورد دو وجهی محوطه داخلی فرودگاه زاهدان

کد تابلو : 618-107
ابعاد : 4 × 9 متر
مساحت : 36 متر مربع
استان : سیستان و بلوچستان
شهر : زاهدان
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی میدان پرواز محوطه داخلی فرودگاه بندر عباس

کد تابلو : 645-136
ابعاد : 3.5 × 10 متر
مساحت : 35 متر مربع
استان : هرمزگان
شهر : بندر عباس
نوع تیپ : افقی
جهت دید : شمال به جنوب
روشنایی : ---
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی محوطه داخلی فرودگاه کرمانشاه

کد تابلو : 432-103
ابعاد : 20 × 30 متر
مساحت : 50 متر مربع
استان : کرمانشاه
شهر : کرمانشاه
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد دو وجهی محوطه داخلی فرودگاه عسلویه

کد تابلو : 1225-101
ابعاد : 4 × 8 متر
مساحت : 32 متر مربع
استان : بوشهر
شهر : عسلویه
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

فضای تبلیغاتی ال سی دی محوطه داخلی فرودگاه مهر آباد تهران

کد تابلو : 46-118
ابعاد : × متر
مساحت : متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

فضای تبلیغاتی تلویزیون ال ای دی محوطه داخلی فرودگاه مهر آباد تهران

کد تابلو : 46-119
ابعاد : × متر
مساحت : 135 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی محوطه داخلی فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-124
ابعاد : 5 × 3 متر
مساحت : 15 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی محوطه داخلی فرودگاه یزد

کد تابلو : 310-160
ابعاد : 4 × 12 متر
مساحت : متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی محوطه داخلی فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 1225-11A
ابعاد : 5 × 7.5 متر
مساحت : متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : عمودی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی محوطه داخلی فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 1225-4A
ابعاد : 30 × 5 متر
مساحت : 150 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد