تبلیغات محیطی در فضای پارکینگ فرودگاه

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


تابلو تبلیغاتی فضای پارکینگ فرودگاه زاهدان

کد تابلو : 618-102
ابعاد : 3 × 5 متر
مساحت : 15 متر مربع
استان : سیستان و بلوچستان
شهر : زاهدان
نوع تیپ : عمودی
جهت دید : ---
روشنایی : ندارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی فضای پارکینگ فرودگاه ورودی سالن پروازهای داخلی شیراز

کد تابلو : 466-868
ابعاد : 3 × 8 متر
مساحت : 24 متر مربع
استان : فارس
شهر : شیراز
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی فضای پارکینگ فرودگاه ورودی سالن پروازهای داخلی شیراز

کد تابلو : 466-869
ابعاد : 3 × 8 متر
مساحت : 24 متر مربع
استان : فارس
شهر : شیراز
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی فضای پارکینگ فرودگاه ورودی سالن پروازهای داخلی شیراز

کد تابلو : 466-870
ابعاد : 3 × 8 متر
مساحت : 24 متر مربع
استان : فارس
شهر : شیراز
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی فضای پارکینگ فرودگاه ورودی سالن پروازهای داخلی شیراز

کد تابلو : 466-871
ابعاد : 3 × 8 متر
مساحت : 24 متر مربع
استان : فارس
شهر : شیراز
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی فضای پارکینگ فرودگاه هاشمی نژاد مشهد

کد تابلو : 1225-253
ابعاد : 5 × 14 متر
مساحت : 70 متر مربع
استان : خراسان رضوی
شهر : مشهد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد