تبلیغات محیطی در ستون داخل سالن فرودگاه

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


استند تبلیغاتی ستون داخل سالن فرودگاه امام خمینی تهران

کد تابلو : 1225-102
ابعاد : 1.2 × 1.8 متر
مساحت : 2.16 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی ستون داخل سالن فرودگاه آبادان

کد تابلو : 1315-202
ابعاد : 1.30 × 8.30 متر
مساحت : متر مربع
استان : خوزستان
شهر : آبادان
نوع تیپ : عمودی
جهت دید : ---
روشنایی : ندارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد