تبلیغات محیطی در سالن چک این

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


تابلو تبلیغاتی سالن چک این مهرآباد تهران

کد تابلو : 1225-500
ابعاد : 1.5 × 6 متر
مساحت : 9 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن چک این فرودگاه امام خمینی تهران

کد تابلو : 1225-104
ابعاد : 1.5 × 5 متر
مساحت : 7.5 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن چک این فرودگاه عسلویه

کد تابلو : 1225-116
ابعاد : 1.5 × 4 متر
مساحت : 6 متر مربع
استان : بوشهر
شهر : عسلویه
نوع تیپ : افقی
جهت دید : شرق به غرب
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن چک این فرودگاه اصفهان

کد تابلو : 1975-1
ابعاد : 1 × 3.8 متر
مساحت : 4 متر مربع
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن چک این فرودگاه امام خمینی تهران

کد تابلو : 1225-802
ابعاد : 15 × 5 متر
مساحت : متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن چک این فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 1225-134
ابعاد : 1.5 × 6 متر
مساحت : 9 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن چک این فرودگاه یزد

کد تابلو : 1225-163
ابعاد : 1.5 × 3 متر
مساحت : متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن چک این فرودگاه اردبیل

کد تابلو : 1225-237
ابعاد : 2 × 0.6 متر
مساحت : متر مربع
استان : اردبیل
شهر : اردبیل
نوع تیپ : عمودی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن چک این مهر اباد تهران

کد تابلو : 1225-2B
ابعاد : 2 × 5.5 متر
مساحت : متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن چک این فرودگاه بین المللی عسلویه

کد تابلو : 1225-334
ابعاد : 4 × 1.5 متر
مساحت : متر مربع
استان : بوشهر
شهر : عسلویه
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد