تبلیغات محیطی در سالن ورود مسافرین و بار فرودگاه

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


بیلبورد تبلیغاتی سالن ورود مسافرین و بار فرودگاه یزد

کد تابلو : 310-5545
ابعاد : 1.9 × 2.8 متر
مساحت : 5.32 متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن ورود مسافرین و بار فرودگاه یزد

کد تابلو : 310-5536
ابعاد : 1.9 × 2.8 متر
مساحت : 8.12 متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن ورود مسافرین و بار فرودگاه کرمانشاه

کد تابلو : 432-102
ابعاد : 1.2 × 5 متر
مساحت : 7 متر مربع
استان : کرمانشاه
شهر : کرمانشاه
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد دو وجهی سالن ورود مسافرین و بار فرودگاه بندر ماهشهر

کد تابلو : 1225-107
ابعاد : 1.5 × 3.5 متر
مساحت : 6 متر مربع
استان : خوزستان
شهر : بندر ماهشهر
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن ورود مسافرین و بار فرودگاه امام خمینی تهران

کد تابلو : 1225-206
ابعاد : 2 × 5.8 متر
مساحت : متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن ورود مسافرین و بار فرودگاه بندر ماهشهر

کد تابلو : 1225-137
ابعاد : 2.5 × 3 متر
مساحت : 8 متر مربع
استان : خوزستان
شهر : بندر ماهشهر
نوع تیپ : عمودی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن ورود مسافرین و بار فرودگاه قشم

کد تابلو : 1225-138
ابعاد : 2.5 × 6.5 متر
مساحت : 17 متر مربع
استان : هرمزگان
شهر : قشم
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن ورود مسافرین و بار فرودگاه امام خمینی تهران

کد تابلو : 1225-154
ابعاد : 3 × 4 متر
مساحت : متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن ورود مسافرین و بار فرودگاه امام خمینی تهران

کد تابلو : 1225-155
ابعاد : 3 × 4 متر
مساحت : متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن ورود مسافرین و بار فرودگاه امام خمینی تهران

کد تابلو : 1225-156
ابعاد : 3 × 4 متر
مساحت : 12 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد