تبلیغات محیطی در سالن عمومی فرودگاه

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


بیلبورد تبلیغاتی سالن انتظلر سالن عمومی فرودگاه شهید صدوقی یزد

کد تابلو : 310-5503
ابعاد : 2.4 × 8 متر
مساحت : متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن ورودی سالن عمومی فرودگاه شهید صدوقی یزد

کد تابلو : 310-5542
ابعاد : 2 × 8 متر
مساحت : متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه یزد

کد تابلو : 310-5541
ابعاد : 1.9 × 2.8 متر
مساحت : 5.32 متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه زاهدان

کد تابلو : 618-103
ابعاد : 1.5 × 10 متر
مساحت : 15 متر مربع
استان : سیستان و بلوچستان
شهر : زاهدان
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه زاهدان

کد تابلو : 618-105
ابعاد : 3 × 6 متر
مساحت : 18 متر مربع
استان : سیستان و بلوچستان
شهر : زاهدان
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه زاهدان

کد تابلو : 618-112
ابعاد : 2 × 4 متر
مساحت : 8 متر مربع
استان : سیستان و بلوچستان
شهر : زاهدان
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه بندر عباس

کد تابلو : 645-201
ابعاد : 2 × 5 متر
مساحت : متر مربع
استان : هرمزگان
شهر : بندر عباس
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه عسلویه

کد تابلو : 1225-115
ابعاد : 1.5 × 4 متر
مساحت : متر مربع
استان : بوشهر
شهر : عسلویه
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی وسط سالن عمومی فرودگاه فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-101
ابعاد : × متر
مساحت : متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : ---
جهت دید : شرق به غرب
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-102
ابعاد : 5 × 0.8 متر
مساحت : 4 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد