تبلیغات محیطی در سالن ترانزیت پروازهای داخلی

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


بیلبورد تبلیغاتی سالن ترانزیت پروازهای داخلی اهواز

کد تابلو : 589-139
ابعاد : 2.7 × 3.5 متر
مساحت : متر مربع
استان : خوزستان
شهر : اهواز
نوع تیپ : مربع
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن ترانزیت پروازهای داخلی فرودگاه تبریز

کد تابلو : 1668-101
ابعاد : 3.7 × 1.4 متر
مساحت : متر مربع
استان : آذربایجان شرقی
شهر : تبریز
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن ترانزیت پروازهای داخلی فرودگاه قشم

کد تابلو : 1225-138
ابعاد : 2.5 × 18 متر
مساحت : متر مربع
استان : هرمزگان
شهر : قشم
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن ترانزیت پروازهای داخلی فرودگاه قشم

کد تابلو : 1225-192
ابعاد : 1 × 5 متر
مساحت : متر مربع
استان : هرمزگان
شهر : قشم
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن ترانزیت پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی قشم

کد تابلو : 1225-618
ابعاد : 2.5 × 11 متر
مساحت : متر مربع
استان : هرمزگان
شهر : قشم
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن ترانزیت پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی قشم

کد تابلو : 1225-619
ابعاد : 2.5 × 5.5 متر
مساحت : متر مربع
استان : هرمزگان
شهر : قشم
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن ترانزیت پروازهای داخلی قشم

کد تابلو : 1225-620
ابعاد : 1 × 10 متر
مساحت : متر مربع
استان : هرمزگان
شهر : قشم
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن ترانزیت پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی قشم

کد تابلو : 1225-621
ابعاد : 2 × 18 متر
مساحت : متر مربع
استان : هرمزگان
شهر : قشم
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن ترانزیت پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 1225-3001
ابعاد : 2 × 8 متر
مساحت : 16 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن ترانزیت پروازهای داخلی فرودگاه شیراز

کد تابلو : 466-2040
ابعاد : 2.5 × 14 متر
مساحت : متر مربع
استان : فارس
شهر : شیراز
نوع تیپ : ---
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد