تبلیغات محیطی در ایستگاه دوچرخه

ترویج حمل و نقل سالم و پاک یکی از مهمترین اولویت های حمل و نقل شهری محسوب می گردد. از این رو استفاده از دوچرخه در مقایسه با سایر وسایل حمل و نقل، یکی از بهترین روش ها در کاهش حجم ترافیک و آلاینده ها محسوب میگردد. که این نیازمند نهادینه کردن فرهنگ دوچرخه سواری و ایجاد مسیرهای ویژه برای دوچرخه سواران می باشد.

اهداف راه اندازی سامانه دوچرخه عمومی
• تلاش برای بهبود امر عبور و مرور در شهر
• نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل و ترافیک شهر جهت جابجایی ایمن، ارزان، سریع و راحت شهروندان
• گامی در مسیر مکانیزه شدن صنعت حمل و نقل
• فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل پاک شهری
• ترویج فرهنگ ورزش دوچرخه سواری در راستای تامین سلامت شهروندان
• ایجاد فرصت های شغلی در مسیر اشتغال زایی جوانان
• کاهش تراکم ترافیک شهری، آلاینده ها و مشکلات پارکینگ
• کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا