تبلیغات محیطی در اتوبوس شهری

تبليغات بر بدنه اتوبوس يكي از پيشرفته‌ترين شكل تبليغات محيطي اماكن عمومي شهري به شمار مي‌رود. از طريق اتوبوس آگهي مي‌توان تبليغات سه‌بعدي رواني را ايجاد كرد كه مدام در سطح شهر در حال رفت و آمد هستند و از اين طريق مي‌توانند با مخاطبان خود ارتباط نزديكي را ايجاد كنند. براي آنكه بتوانيم نتايج بهتري را از تبليغات بر بدنه اتوبوس ها داشته باشيم مي‌بايست بدانيم كه در كدام قسمت از اتوبوس (پشت ، سمت بدنه راست يا بدنه چپ ) بهتر مي‌توانيم هدف و مقصود خود را بيان كنيم. سيستم انتقال شهري براي كليه اتوبوسها جهت حركت در تمام نقاط شهرها برنامه‌اي تهيه كرده كه از اين طريق تبليغات بر بدنه اتوبوسها مي‌توانند بر هر گروهي از مردم كه دور از دنياي گرافيك هستند، هر روز و در تمام روز با كمترين هزينه نسبت به ساير وسائل تبليغاتي تاثير بگذارند. تبليغات بدنه اتوبوس به مردم نشان مي‌دهند كه نيازهاي مردم چيست ؟ و در كجا مي‌توانند خدمات مورد نيازشان را پيدا كنند؟ همچنين بكارگيري اصول فني گرافيك در تبليغات بر بدنه اتوبوسها علاوه بر ارائه و ترويج هر چه بهتر پيام مي‌تواند در ايجاد زيبائي شهري نقش بسيار مهمي را ايفا كند.

دستگیره های تبلیغاتی در اتوبوس از موثرترین رسانه ارتباطی (Communication Media) با درصد به یادآوری برند (Recall) حیرت آور بیش از ۹۷% می باشد . رسانه ای تعاملی که توجه مخاطب را در زمان انتظار رسیدن به مقصد به خوبی به خود جلب می نماید . در دست گرفتن و لمس تبلیغ و مشاهده چندین باره آن و استفاده از دستگیره بعنوان ابزار محافظت از مخاطب در زمان حرکت وسیله نقلیه و ایجاد ارتباط در ضمیر ناخودآگاه افراد بین تبلیغ و محافظت و امنیت ، همچنین دقت در جزئیات تصاویر و محتوی و مهمتر از همه گفتگو در خصوص تبلیغات در زمان رسیدن تا مقصد و پس از آن با دیگر مخاطبان ، این رسانه را بعنوان یکی از مهمترین ابزار در ایجاد تبلیغات (WOMA) در دنیا معرفی نموده است.