دفتر فروش تهران

همراه مدیر دفتر : 09128700556
مدیر دفتر تهران : مجید قنبرپور
کارشناسان امور رسانه : فرزانه ساعدی
کارشناسان فروش : آسیه خانی
آدرس : تهران - پاسداران - خیابان دولت - خیابان عفیف مصمم - پلاک 3

دفتر فروش مشهد

مدیر دفتر : 09128700556
مدیر دفتر : مجید قنبرپور
آدرس : مشهد - خیابان راهنمایی 12 - پلاک 50

فراهنر

مشاور و مجری تبلیغات محیطی

واحد فروش : info@farabillboard.com
واحد پشتیبانی : Support@farabillboard.com

وب سایت فرابیلبورد : http://www.farabillboard.com

فراهنر ... فرصتی برای تحول

تماس با ما