اجاره بیلبورد تبلیغاتی با جستجو

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


بیلبورد تبلیغاتی حاشیه خیابان بیمارستان نیمه شعبان ساری

کد تابلو : 444-62
ابعاد : 4 × 8 متر
مساحت : 32 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی حاشیه خیابان بیمارستان نیمه شعبان ساری

کد تابلو : 444-63
ابعاد : 4 × 8 متر
مساحت : 32 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی حاشیه خیابان جنب سینما سپهر ساری

کد تابلو : 444-64
ابعاد : 4 × 6 متر
مساحت : 24 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : عمودی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی نبش تقاطع ام ام - نبش خیابان راز ساری

کد تابلو : 444-65
ابعاد : 3 × 5 متر
مساحت : 15 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی نبش تقاطع ام ام - نبش خیابان راز ساری

کد تابلو : 444-66
ابعاد : 3 × 5 متر
مساحت : 15 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی جنب پارکینگ روشن حاشیه خیابان قارون ساری

کد تابلو : 444-67
ابعاد : 3 × 5 متر
مساحت : 15 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : ندارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد پریزما حاشیه خیابان فرهنگ ساری

کد تابلو : 444-68
ابعاد : 4 × 6 متر
مساحت : 24 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده ششصد دستگاه ساری

کد تابلو : 444-69
ابعاد : 2 × 22 متر
مساحت : 42 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده ششصد دستگاه ساری

کد تابلو : 444-70
ابعاد : 2 × 21 متر
مساحت : 42 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی حاشیه خیابان پل تجن ساری

کد تابلو : 444-73
ابعاد : 8 × 12 متر
مساحت : 96 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد